Infolinie czynne:
pon-nd 8:00 - 20:00
genetyka
+48 602 424 647
pon-pt 8:00 - 16:00
toksykologia
+48 882 467 710

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (dalej: Uczelnia, ADO).
 2. Pana/Pani uzyskane w związku ze zleceniem nam przeprowadzenia badań, będą przetwarzane:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwionego interesu Uczelni, jakim jest jednoznaczna identyfikacja osoby zlecającej badanie oraz umożliwienie nawiązania z nią kontaktu zarówno za pomocą tradycyjnej poczty, jak i środków komunikacji elektronicznej, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych.
 3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom administracji publicznej, lub podmiotom, z którymi UMK współpracuje przy realizacji celów, ale tylko w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
 8. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 9. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”, dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56 611 27 42.