1. Jak pobiera się materiał DNA do badań?

Materiał DNA pobiera się w sposób szybki i bezbolesny poprzez kilkukrotne przetarcie specjalnym wacikiem wewnętrznej strony policzka. Nie wymaga to przyjazdu do nas – dzięki instrukcji załączonej do wysyłanego przez nas zestawu do samodzielnego pobrania materiału mogą Państwo pobrać próbki bez konieczności wychodzenia z domu!

2. Kiedy należy opłacić badanie?

Płatności należy dokonać po złożeniu zamówienia. Dopiero w momencie wpływu należności na nasze konto możemy wysłać pakiety do samodzielnego pobrania materiału.

3. Czy pobranie materiału DNA do badań jest bolesne?

Nie. Materiał do badań DNA w celu ustalania pokrewieństwa stanowi wymaz z błony śluzowej policzka a jego pobranie jest zupełnie bezbolesne. Nie ma konieczności pobierania krwi ani stosowania żadnych inwazyjnych metod.

4. Czy wyniki oferowanych badań są poufne?

Oczywiście. Dbamy o Państwa prywatność i dlatego nie udostępniamy wyników badań nikomu poza osobą zlecającą.

5. Skąd mam wiedzieć, że wyniki są wiarygodne?

Gwarancją wiarygodności przekazywanych przez nas wyników są międzylaboratoryjne programy atestacyjne, którym nasi biegli poddają się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Posiadamy aktualne, uznawane na całym świecie certyfikaty jakości przyznawane przez Niemiecką Grupę ds. Profilowania DNA (GEDNAP) jak i Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii.

6. Czy dla ustalenia ojcostwa konieczna jest obecność matki?

Nie, o ile mowa o tzw. anonimowych badaniach prywatnych. W ich wypadku wystarczy materiał pochodzący od dziecka i domniemanego ojca. Wyjątkiem są sytuacje, w których domniemani ojcowie są blisko spokrewnieni - wówczas wskazane jest poddanie badaniom również próbki pobranej od matki. Jeżeli natomiast zainteresowani są Państwo analizą dla potrzeb sądowych, to obecność matki jest niezbędna. Stosowana jest wówczas także szczególna procedura pobrania materiału, która wymaga m.in.sprawdzenia tożsamości osób poddających się badaniu.

7. Jak przekazywane są wyniki?

Mogą je Państwo odebrać osobiście albo otrzymać drogą pocztową i/lub emailem. Wyniki przesyłane są w zwykłych białych kopertach, na których nie ma naszego logo a jedynie pieczątka urzędowa Katedry. Na życzenie wysyłamy wyniki w opcji poste restante.

8. Gdzie znajdę cennik oferowanych analiz?

Ceny oferowanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce ‘Cennik’. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

9. Jak długo po pobraniu materiał zachowuje jakość wystarczającą do przeprowadzenia analizy?

Właściwie zabezpieczony i przechowywany w odpowiednich warunkach materiał nadaje się do analizy przez wiele lat. Prosimy jednak o możliwie jak najszybsze przekazywanie nam pobranych próbek.

10. W jakim celu przeprowadza się analizę statystyczną?

Samo badanie DNA i uzyskanie genotypu tak naprawdę nie mówi nam wszystkiego. Najbardziej istotna jest natomiast ocena prawdopodobieństwa potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa. Cóż bowiem z tego, że wyniki dziecka i domniemanego ojca pokrywałyby się, skoro byłby to na przykład genotyp typowy dla 1 z 10000 losowo wybranych osób?

11. Wynik badania wskazuje, że jestem ojcem. Jaka jest szansa, że to błąd?

Potwierdzenia ojcostwa dokonujemy z pewnością przekraczającą 99.999%, a każdy wynik analizują niezależnie dwie osoby. Szansa pomyłki jest zatem bliska zeru.

12. Jak długo będę czekał na wyniki?

Od czasu otrzymania przez nas materiału do badań, do momentu wysyłki wyników, w przypadku standardowego badania ojcostwa nie mijają więcej niż 3 dni robocze.

13. Jak mogę dostarczyć materiał?

Materiał może zostać pobrany u nas albo samodzielnie przez Państwa i wysłany pocztą bądź dostarczony osobiście do naszej siedziby.

14. Czy podany koszt badań jest całkowity i nie będę musiał niczego dopłacać?

Podane na stronie ceny badań obejmują zarówno wydanie opinii jak i koszt zestawów do samodzielnego pobrania materiału oraz ich wysyłki. Dopłata może byc konieczna jedynie w przypadkach, kiedy na dostarczonym materiale nie jest dostępna wystarczająca do przeprowadzenia badań ilość DNA. Takie przypadki zdarzają się sporadycznie i dotyczą niemal wyłącznie badań opartych na mikrośladach.

15. Czy z każdego przekazanego materiału udaje się uzyskać pełen profil DNA?

Powodzenie analiz zależy od stanu zachowania przekazanego do badań śladu. Zdarza się, że uzyskanie pełnego profilu loci STR okazuje się niemożliwe z względu na brak DNA w materiale, jego znaczną degradację lub obecność inhibitorów reakcji amplifikacji. W takim wypadku konieczne jest dostarczenie alternatywnego materiału, co jednak zazwyczaj wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Klienta.

16. Kto wykonuje analizy?

Badania wykonywane są przez pracowników naukowych z wieloletnim doświadczeniem biegłych sądowych, a całość procedur laboratoryjnych przeprowadzana jest w laboratorium Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej CM UMK. Nasz ośrodek ma ponad 17-letnie doświadczenie w genetycznych badaniach pokrewieństwa oraz identyfikacji osobniczej.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez formularz
znajdujący się w zakładce ‘Kontakt’, e-mail lub telefon.