Światowy standard

Wszystkich nas łączy jedno - Genetyka i toksykologia to nasza pasja!

  • Dlaczego my
  • Zespół
  • Laboratorium
  • Genetyka + prawo
  • Dlaczego my

    20 48h >99.9999% 800zł >1000
    lat doświadczenia czas wydania opinii pewność wyniku koszt badania ojcostwa liczba ekspertyz rocznie

     

    Ogromne doświadczenie:

    Od 20 lat świadczymy usługi z zakresu genetyki i toksykologii dla sądów, prokuratur i policji.

    Krótkie terminy:

    Ekspertyzy wykonujemy w najkrótszym możliwym czasie, nie tracąc jednocześnie z oczu naszego priorytetu, jakim jest wysoka jakość. Przykładowo, wyniki badań z zakresu ustalania ojcostwa w 90% spraw wydajemy w czasie krótszym niż 48h.

    Rzetelność:

    Ojcostwo zawsze wykluczamy ze 100% pewnością, natomiast przy potwierdzeniu przekraczamy próg 99.9999%.

    Atrakcyjne ceny:

    Chociaż naszym priorytetem jest jakość, staramy się utrzymać najniższe ceny na rynku. Ustalanie ojcostwa przeprowadzamy w cenie od 800zł a w przypadku mikrośladów już od 1010zł.

    Najwyższa jakość:

    Jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce uzyskaliśmy akredytację ISO17025 na badania z zakresu analiz DNA i określania stężenia alkoholu w płynach ustrojowych. Jako jeden z niewielu ośrodków możemy pochwalić się certyfikatami:

    - GEDNAP –badanie śladów biologicznych w zakresie STR i mtDNA,
    - PTMSIK – badanie śladów biologicznych i pokrewieństwa,
    - CTS – z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu,
    - KKGT – z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu i badań środków odurzających i substancji psychotropowych.

  • Zespół

    Tym, co wyróżnia nas na tle pozostałych laboratoriów, jest bardzo doświadczony zespół, który chętnie podejmuje się najtrudniejszych wyzwań.

    Jego trzon stanowi grupa naukowców ze stopniami i tytułami naukowymi, których wiedza i wszechstronne umiejętności są gwarancją rzetelnego i profesjonalnego podejścia do analizowanych spraw. Nieustannie dbamy o rozwój naukowy poprzez udział w konferencjach i szkoleniach a także wymianę doświadczeń z innymi specjalistami medycyny, genetyki i toksykologii  sądowej z całego świata. Na bieżąco śledzimy rozwój technik analizy materiału biologicznego a dzięki doskonałemu zapleczu technicznemu mamy szansę aplikować tę wiedzę w naszej codziennej pracy. Jako wzięci naukowcy, dla których praca jest po prostu pasją, stale zajmujemy się prowadzeniem badań, których wyniki nierzadko pomagają nam w interpretacji wyjątkowo skomplikowanych przypadków.

     

    Nasz zespół tworzą:

    Prof. dr hab. n med. Tomasz Grzybowskikierownik Katedry Medycyny Sądowej i Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista z zakresu genetycznego ustalania ojcostwa i innego rodzaju analiz pokrewieństwa, zwłaszcza w obrębie linii żeńskiej (mtDNA). Zajmuje się również identyfikacją najtrudniejszych śladów biologicznych poprzez badania mtDNA, genetyką ewolucyjną oraz filogeografią. Ma na swoim koncie ponad 120 publikacji naukowych dotyczących identyfikacji osobniczej, genetyki populacyjnej i ewolucyjnej.

    dr hab. n. med. Marcin Woźniak – adiunkt Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista w dziedzinie identyfikacji śladów biologicznych oraz ustalania pokrewieństwa w linii męskiej (chromosom Y)

    dr n. med. Marta Gorzkiewicz – adiunkt Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista z zakresu identyfikacji śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego oraz identyfikacji osobniczej.

    dr n. med. Katarzyna Linkowska – adiunkt Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista z zakresu ustalania spornego ojcostwa

    dr n. med. Katarzyna Skonieczna - adiunkt Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista z zakresu analiz mitochondrialnego DNA i określania pochodzenia ewolucyjnego

    mgr Urszula Rogalla – asystent Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, specjalista z zakresu ustalania spornego ojcostwa a także analiz pokrewieństwa i badań mikrośladów.

    mgr Marzena Sykutera - asystent Zakładu Medycyny Sądowej, specjalista z zakresu toksykologii, w tym określania zawartości alkoholu i narkotyków we krwi i innym materiale biologicznym.

  • Laboratorium

    Wszystkie badania przeprowadzamy w naszym własnym laboratorium, wyposażonym w urządzenia najwyższej światowej klasy. Dzięki dużej przepustowości wykorzystywanego przez nas sprzętu i znacznej automatyzacji analiz, jesteśmy w stanie skrócić czas wydawania opinii do kilkudziesięciu godzin. Nie podzlecamy żadnych usług, ponieważ tylko pracując samodzielnie z pełnym przekonaniem możemy wziąć odpowiedzialność za wydawane wyniki. Korzystamy jedynie z odczynników renomowanych firm, które zostały zwalidowane do użytku w naukach sądowych. W naukach sądowych nie ma miejsca na pomyłki, dlatego układ przestrzenny naszego laboratorium pozwala na jednoczesną pracę kilku zespołów bez żadnego ryzyka kontaminacji.

  • Genetyka + prawo

    Nauki sądowe stanowią materię dość trudną w odbiorze a przede wszystkim słabo znaną szerszemu gronu, dlatego zdecydowaliśmy się wydawać kwartalnik „Genetyka + Prawo”. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat nauk sądowych, jednak poruszamy w nim tematy związane nie tylko z samymi analizami, ale również zagadnieniami, które mogą być odpowiedzią na wiele stawianych przez Państwa pytań. Poniżej znajdą Państwo wszystkie dotychczas wydane numery naszego pisma.

    Genetyka i Prawo 28-29

    Nr 26 - 27

    Nr 24-25 | Wiosna 2015

    Nr 22-23 | Jesień 2014

    Nr 20-21 | Wiosna 2014

    Nr 19 | Jesień 2013

    Nr 18 | Wiosna 2013

    Nr 16-17 | Zima 2012

    Nr 15 | Lato 2012

    Nr 13-14 | Wiosna 2012

    Nr 12 | Jesień 2011

    Nr 11 | Wiosna 2011

    Nr 10 | Zima 2010

    Nr 9 | Jesień 2010

    Nr 8 | Wiosna 2010

    Nr 7 | Jesień 2009

    Nr 6 | Lato 2009

    Nr 5 | Wiosna 2009

    Nr 4 | Zima 2009

    Nr 3 | Jesień 2008

    Nr 2 | Lato 2008

    Nr 1 | Wiosna 2008

Badania

Dostosowanie do wymagań klienta

Ustalenie ojcostwa

Badania pokrewieństwa

Analiza rodowodu

Identyfikacja śladów biologicznych

Pobieranie materiału DNA

Wykrywanie narkotyków

Badania toksykologiczne

Cennik

W przypadku wszystkich badań genetycznych koszt pakietu do pobrania materiału biologicznego (wymazu ze śluzówki policzków) jest wliczony w cenę badania. W przypadku badań toksykologicznych prosimy o kontakt celem ustalenia sposobu pobrania i zabezpieczenia materiału.

Wybierz rodzaj badania

Ustalenie ojcostwa
  • Ustalenie ojcostwa
  • Badania pokrewieństwa
  • Analiza rodowodu
  • Identyfikacja śladów biologicznych
  • Pobieranie materiału DNA
  • Wykrywanie narkotyków
  • Badania toksykologiczne
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    standardowe badanie ojcostwa 2 os. (domniemany ojciec, dziecko)
    800.00 Zamawiam
    standardowe badanie ojcostwa 3 os. (domniemany ojciec, dziecko, matka)
    985.00 Zamawiam
    ustalenie profilu dodatkowego dziecka lub ojca
    375.00 Zamawiam
    badanie wstępne mikrośladu
    210.00 Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    pokrewieństwo w linii matczynej – mtDNA (HV1, HV2) (cena za próbkę)
    999.50 Zamawiam
    pokrewieństwo w linii ojcowskiej – Y-STR (cena za dwie osoby)
    901.50 Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    rodowód w linii matczynej – pełen region kontrolny mtDNA
    1150.00 Zamawiam
    rodowód w linii matczynej – HV1 i HV2 mtDNA
    999.50 Zamawiam
    rodowód w linii matczynej – pełen genom mtDNA
    2900.00 Zamawiam
    rodowód w linii ojcowskiej – przynależność haplogrupowa chromosomu Y
    568.70 Zamawiam
    rodowód w linii ojcowskiej – 17 loci Y-STR
    568.70 Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    wykrywanie obecności nasienia
    272.60 Zamawiam
    badanie wstępne mikrośladu
    210.00 Zamawiam
    ustalenie profilu 21 STR po badaniu wstępnym
    375.00 Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    prosimy o kontakt pod numerem +48 52 585 3556 celem ustalenia szczegółów
    n.d. Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    Analiza w zakresie podstawowym, w kierunku obecności głównych grup środków odurzających i psychotropowych (opiaty, kokaina, amfetamina i jej pochodne, marihuana, benzodiazepiny) Rodzaj metariału badanego: mocz
    458.00 Zamawiam
    Analiza w zakresie podstawowym, w kierunku obecności głównych grup środków odurzających i psychotropowych (opiaty, kokaina, amfetamina i jej pochodne, marihuana, benzodiazepiny) Rodzaj metariału badanego: krew (pobierana na terenie zakładu)
    484.00 Zamawiam
    Analiza ukierunkowana na jedną grupę związków Rodzaj materiału badanego: włosy
    984.00 Zamawiam
    Analiza w kierunku obecności nowych substancji psychoaktywnych typu „dopalacze” (wybrane związki) Rodzaj materiału badanego: mocz
    466.00 Zamawiam
    Analiza w kierunku obecności nowych substancji psychoaktywnych typu „dopalacze” (wybrane związki) Rodzaj materiału badanego: krew
    493.00 Zamawiam
  • Rodzaj testu Cena (PLN)
    Badanie na obecność alkoholu etylowego metodą GC-FID-Headspace (materiał biologiczny (krew, mocz)
    145.00 Zamawiam
    Badanie na obecność alkoholu etylowego metodą GC-FID-Headspace (materiał nie biologiczny (płyny))
    126.00 Zamawiam
    Badanie na obecność lotnych alkoholi niekonsumpcyjnych (metanol, izopropanol) i ich metabolitów metodą GC-FID-Headspace (materiał biologiczny (krew, mocz))
    145.00 Zamawiam
    Identyfikacja substancji aktywnych (materiał nie biologiczny (susz roślinny, proszek, tabletki itp.)
    377.00 Zamawiam
    Badanie na obecność substancji działających podobnie do alkoholu, trucizn organicznych pochodzenia roślinnego i syntetycznego. Wycena indywidualna. Kontakt telefoniczny.
    n.d. Zamawiam

Jakość badań

Gwarancja najwyższej jakości przeprowadzanych przez nas badań.

  • Certyfikaty
  • Jakość badań

Jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce uzyskaliśmy akredytację PCA w zakresie spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IES 17025:2005, co stanowi jednoznaczne potwierdzenie, że nasza praca zgodna jest z najwyższymi standardami.

Pod tym linkiem znajdą Państwo pełen zakres udzielonej nam przez PCA akredytacji.


Co najmniej dwukrotnie w każdym roku poddajemy się międzylaboratoryjnym testom, które pozwalają na sprawdzenie naszym kompetencji. Jako jedno z niewielelu laboratoriów możemy pochwalić się pełnym zakresem certyfikacji udzielonym przez:

- GEDNAP – badanie śladów biologicznych w zakresie STR i mtDNA oraz analiza statystyczna mieszanin DNA,

- PTMSIK – badanie śladów biologicznych i pokrewieństwa,

- CTS – z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu,

- GTFCh – z zakresu badań materiału biologicznego na zawartość alkoholu i badań środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wybór firmy oferującej najwyższą jakość badań leży w Państwa interesie!                     

 

 

Wielu Klientów pyta, dlaczego tak dużą wagę przywiązujemy do jakości wydawanych przez nas wyników i dlaczego tak często temat ten przewija się w publikowanych przez nas materiałach. Odpowiedź jest prosta – w naukach sądowych badanie, którego wyników nie cechuje absolutnie najwyższa jakość, jest po prostu niewiele warte. W tej dziedzinie nie ma miejsca na pomyłki, niedomówienia i niedokładność, ponieważ od wydawanych przez nas ekspertyz często zależy ludzkie życie.

Dlatego:

- stale inwestujemy w najlepszy sprzęt, korzystamy z najlepszych odczynników i nie szczędzimy środków na stałe podnoszenie kwalifikacji.

- w wydawanych przez nas raportach, zgodnie ze światowym standardem, zawsze znajdują się oznaczone profile i wyniki analiz statystycznych co umożliwia zweryfikowanie rzetelności naszej pracy

- regularnie poddajemy się testom międzylaboratoryjnym, w których nasze umiejętności weryfikowane są przez nadrzędne wykwalifikowane instytucje i – co ważne – zaliczamy wszystkie te testy w pełnym zakresie.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak pobiera się materiał DNA do badań?

Materiał DNA pobiera się w sposób szybki i bezbolesny poprzez kilkukrotne przetarcie specjalnym wacikiem wewnętrznej strony policzka. Nie wymaga to przyjazdu do nas – dzięki instrukcji załączonej do wysyłanego przez nas zestawu do samodzielnego pobrania materiału mogą Państwo pobrać próbki bez konieczności wychodzenia z domu!

Jak pobiera się materiał do badań toksykologicznych?

Materiał może zostać pobrany u nas albo samodzielnie przez Państwa i dostarczony osobiście do naszej siedziby. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie rodzajów analiz toksykologicznych jak rodzajów możliwego do zbadania materiału uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 52 585 3560 w celu ustalenia właściwego sposobu pobrania materiału.
Pobranie materiału (krwi, moczu) może się odbyć w tut. Katedrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Próbka moczu może być pobrana samodzielnie do standardowego pojemnika do moczu i dostarczona do badań.
Uwaga! Próbka moczu od momentu pobrania do chwili przekazania do badań powinna być przechowywana w lodówce.

Kiedy należy opłacić badanie?

Płatności należy dokonać po złożeniu zamówienia. Dopiero w momencie wpływu należności na nasze konto możemy wysłać pakiety do samodzielnego pobrania materiału.

Czy pobranie materiału DNA do badań jest bolesne?

Nie. Materiał do badań DNA w celu ustalania pokrewieństwa stanowi wymaz z błony śluzowej policzka a jego pobranie jest zupełnie bezbolesne. Nie ma konieczności pobierania krwi ani stosowania żadnych inwazyjnych metod.